Behandeling

Eens de diagnose gesteld is, kan er overgegaan worden tot een correcte behandeling.

In de meeste gevallen kan een bepaalde ziekte of aandoening behandeld worden met medicatie. In sommige gevallen moet er echter operatief ingegrepen worden.

De meeste operaties zoals het opfrissen en hechten van wonden, het reinigen en trekken van tanden, castratie of sterilisatie (zowel preventief of omwille van een medische aandoening), het verwijderen van gezwellen of tumoren, keizersnede, … worden in de praktijk zelf uitgevoerd. Afhankelijk van de operatie verblijft uw huisdier dan nog enige tijd in de recovery tot zeker is dat hij klinisch in orde is om naar huis te mogen.

Gaat het om een operatie die ik onmogelijk kan uitvoeren (bv bepaalde botoperaties ) dan breng ik u met collega’s in contact die op dat vlak verder gespecialiseerd zijn zodat u zeker bent dat uw huisdier in goede handen is.