Diensten

Eenvoudig bekeken kan ik stellen dat mijn taak als dierenarts bestaat uit het “helpen” van huisdieren. Dit “helpen” kan op heel wat verschillende manieren gebeuren.

In de eerste plaats proberen wij als dierenartsen zoveel mogelijk ziekten te voorkomen. Dit kunnen we doen door uitgebreid advies te geven en de nodige aandacht te besteden aan preventieve handelingen en middelen.

Bepaalde aandoeningen of ziektes kunnen echter niet voorkomen worden. Hier is het dan van belang deze zo snel mogelijk te ontdekten en gepast te behandelen.